Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

Oct 10, 2012

Contoh Esei 3

Tema 4: Konflik Antarabangsa
Soalan: Huraikan / jelaskan faktor yang dijadikan alasan oleh Barat untuk menduduki China
Menjelang abad ke-19, ekonomi China berkembang dengan baik. Kekayaan sumber bahan mentah menyebabkan kuasa Barat mulai berminat untuk menduduki China. Ekonomi Eropah berkembang pesat ekoran Revolusi Industri menyebabkan kuasa Barat berusaha mengembangkan pengaruh ke China untuk mendapatkan bekalan bahan mentah dan juga pasaran yang luas.
Antara alasan yang digunakan oleh kuasa Barat iaitu British untuk menguasai China ialah perdagangan yang berat sebelah. Dasar tutup pintu atau pemencilan yang diamalkan dan pelbagai syarat yang dikenakan oleh kerajaan China menyebabkan kuasa Barat kerugian. Sebagai contoh, pedagang Barat hanya dibenarkan berdagang di pelabuhan Canton dan urusan perniagaan hanya boleh dijalankan melalui orang tengah iaitu Co-hong. Selain itu, pedagang Barat juga hanya dibenarkan berurus niaga dengan menggunakan wang emas atau perak sahaja. Factor inilah yang dijadikan alasan oleh kuasa Barat untuk menduduki China.
Percanggahan dalam soal perundangan juga dijadikan sebagai alasan oleh kuasa British untuk menguasai China. Kerajaan  China berpegang kepada prinsipseseorang yg dituduh melakukan jenayah dianggap bersalah sehinggalah kebenaran dapat dibuktikan”. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Barat yang menekankan ” seseorang yg dituduh melakukan kesalahan dianggap tidak bersalah sehinggalah kesalahan dapat dibuktikan dengan jelas”. Situasi ini diburukkan lagi oleh percanggahan falsafah undang-undang kedua-dua kuasa tersebut.  Falsafah undang-undang China menetapkan hukuman adalah “tanggungjawab berkumpulan” manakala falsafah Undang-undang Barat menekankan hukuman adalah “ tanggungjawab individu”.
Soal pengharaman perdagangan candu oleh kerajaan China juga menyemarakan lagi keinginan British untuk menduduki China. Syarat perdagangan yang ketat oleh kerajaan China menyebabkan perdagangan tekstil British  gagal menembusi pasaran China sekaligus menyebabkan British gagal mendapatkan bekalan teh dan sutera yang mendapat permintaan tinggi di Eropah. Kegagalan ini menyebabkan British membawa masuk candu sehingga akhirnya mendapat permintaan tinggi di China. Kemasukan candu menyebabkan pengaliran keluar wang China sehingga memaksa Maharaja Tao Kuang mengharamkan perniagaan candu. Hal ini telah dijadikan alasan oleh British untuk menyerang China.
                Selain itu, isu penyebaran agama Kristian turut dijadikan alasan oleh British untuk menduduki China. China tidak berpuas hati dengan mubaligh kristian yang berjaya menyebarkan agama Kristian dalam kalangan masyarakat China. Perkembangan agama Kristian dianggap mengancam kebudayaan dan tradisi nenek moyang, ajaran Confucius dan Taoisme oleh China. China kemudian bertindak membunuh paderi, rahib dan pegawai Barat di Tientsin serta membakar gereja. British marah dengan tindakan China yang dianggap kejam. Mereka menjadikan isu ini sebagai salah satu cara untuk menguasai China.
                Tekanan daripada British dan kekalahan dalam Perang Candu I dan Perang Candu II menyebabkan China terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking [1842]  dan Perjanjian Tientsin [1858]. Perjanjian ini telah membawa kepada pembukaan pelabuhan-pelabuhan di China kepada pedagangan Barat. Akhirnya, Barat Berjaya menguasai perdagangan di China.

No comments:

Post a Comment

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]