Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

May 1, 2014

Hubungan Diplomatik di Zaman Nabi Muhammad dan Khulafa al Rasyidin


Soalan: Huraikan perkembangan hubungan diplomatik yang dijalankan semasa zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan Khulafa al Rasyidin

            Kesan terbesar peristiwa hijrah ke Madinah ialah terbentuknya sebuah negara Islam Madinah. Nabi Muhammad s.a.w. berusaha menjalin hubungan dengan negara luar melalui penghantaran utusan diplomatik dan dakwah. Usaha baginda ini telah diteruskan pada zaman Khulafa al Rasyidin.

            Hubungan diplomatik sebenarnya bermula semenjak Nabi Muhammad s.a.w. masih berada di Makkah. Baginda pernah mengarahkan umat Islam berhijrah ke Habsyah kerana mendapati Raja Najasyi seorang pemerintah yang adil. Jaafar bin Abi Talib telah dihantar mengetuai utusan dan ternyata mereka dilindungi oleh Raja Najasyi daripada ancaman orang Quraisy.

            Di Madinah, baginda telah menjadi pemimpin tertinggi negara Islam. Utusan-utusan dihantar di dalam dan luar Semenanjung Tanah Arab sekaligus menyebarkan agama Islam. Baginda juga mengirim utusan ke Bahrain, Yaman, Oman, Ghassan, Byzantine dan Mesir. Surat diutus kepada ketua-ketua negara asing yang pro Islam atau anti Islam menyeru mereka memeluk Islam.

            Para utusan ini telah dilayan dengan baik oleh ketua-ketua negara. Hal ini membuktikan utusan yang dihantar berdiplomasi secara halus dan berkesan. Baginda juga ingin menunjukkan bahawa orang Islam ketika itu sudah mempunyai kedudukan kukuh serta dihormati.

            Kemuncak hubungan diplomatik dapat dilihat pada tahun 9 Hijrah apabila Nabi Muhammad s.a.w. berjaya membuka semula kota Makkah.Tahun ini digelat Tahun Perutusan kerana ramai suku Arab menghantar utusan untuk memeluk Islam atau menyatakan taat setia mereka kepada Islam.

            Dasar diplomatik ini telah diteruskan pada zaman Khulafa al Rasyidin. Melalui dasar ini, ramai bukan Islam telah memeluk Islam, sanggup membayar jizyah. Namun, terdapat juga negara yang mengamalkan anti Islam seperti Byzantine sehingga memaksa Islam menggunakan senjata bagi mempertahankan kedaulatannya. Sebagai contoh, Khalifah Umar al Khattab menjalin hubungan damai dengan Baitulmaqdis setelah penduduk Baitulmaqdis bimbangkan gereja agung mereka akan dimusnahkan orang Islam.

            Hubungan diplomatik amat perlu bagi sesebuah kerajaan kerana secara tidak langsung rakan diplomatik akan mengiktiraf negara yang baru dibentuk. Malah sumber pendapatan kian meningkat melalui pembayaran zakat, jizyah dan ghanimah.

 

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin vs Kerajaan Turki Uthmaniyah

Soalan: Jelaskan perbezaan kerajaan pusat dengan kerajaan wilayah yang diamalkan kerajaan Khulafa al Rasyiddin dan kerajaan Turki Uthmaniyah.

            Selepas pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w. umat Islam diperintah oleh para khalifah yang digelar Khulafa al Rasyidin. Khalifah-khalifah ini meneruskan dasar pemerintahan dan pentadbiran baginda dan melaksanakan beberapa pembaharuan. Misalnya, pemerintahan dibahagi kepada kerajaan pusat dan kerajaan wilayah. Penggubalan dasar-dasar pada peringkat wilayah adalah selari dengan dasar peringkat pusat dan  diamalkan sehingga zaman kerajaan Uthmaniyah. 

                Kerajaan Khulafa al Rasyidin terbentuk secara rasmi pada 632M setelah Khalifah Abu Bakar al Siddiq dipilih oleh umat Islam sebagai khalifah pertama. Kerajaan Turki Uthmaniyah pula diasaskan Uthman bin Ertughrul Sulaiman Shah pada 1280M. Pentadbiran kerajaan pusat mendominasikan kuasa pemerintahan dan pentadbiran manakala kerajaan wilayah miliki kuasa autonomi yang terbatas.

                Pada zaman Khulafa al Rasyidin, pentadbiran pusat berpusat di kota Madinah manakala untuk kerajaan Turki Uthmaniyah berpusat di Istanbul. Antara kerajaan wilayah zaman Khulafa al Rasyidin ialah Makkah, Baghdad dan Damsyik manakala kerajaan wilayah zaman Turki Uthmaniyah ialah Madinah, Makkah, Baghdad, Damsyik, Andalus dan Mamluk.

                Kuasa tertinggi kerajaan pusat zaman Khulafa al Rasyidin ialah khalifah manakala ‘Amir’ mengetuai kerajaan wilayah. Khalifah dipilih melalui syura dan mereka memerintah berdasarkan hukum syariah berpandukan al Quran dan Sunnah. Pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, kuasa tertinggi kerajaan pusat dipegang oleh Sultan manakala Gabenor atau Wazir mengetuai kerajaan wilayah. Sultan dipilih secara warisan manakala Gabenor wilayah dilantik oleh Sultan tanpa berdasarkan keturunan. Seperti khalifah, sultan memerintah berlandaskan syariah Islam  manakala Gabenor memerintah berasaskan panduan yang ditentukan oleh sultan.

             Bagi kedua-dua kerajaan ini, kerajaan pusat bertanggungjawab dalam segala aspek pentadbiran termasuk pentadbiran wilayah. Kerajaan pusat akan membantu perbelanjaan kerajaan wilayah dan sebagai balasannya, kerajaan wilayah akan memberi pelbagai bentuk bantuan yang diperlukan kerajaan pusat. Misalnya, urusan berkaitan cukai dan bekalan tentera semasa peperangan.

             Kerajaan pusat akan memberi arahan kepada kerajaan wilayah seperti pembayaran cukai serta bantuan ketenteraan. Kerajaan wilayah tidak boleh bertindak sendirian tetapi harus mematuhi segala arahan kerajaan pusat. Khalifah dan Sultan berkuasa melantik dan memecat  Amir dan Gabenor/Wazir. Khalifah dan Sultan akan memerintah sehingga meninggal dunia.

            Aspek ekonomi, politik dan sosial diuruskan oleh kerajaan pusat. Walau bagaimanapun, kerajaan wilayah yang merupakan bandar-bandar kecil perlu berganding bahu dengan kerajaan pusat demi menjamin keamanan, kemajuan dan keharmonian rakyat serta negara.

          Kesimpulannya, kerajaan pusat dan kerajaan wilayah mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek. Namun kedua-dua bentuk kerajaan ini perlu saling bekerjasama bagi memastikan pemerintahan dan pentadbiran negara berjalan dengan lancar dan selamat.

 

Apr 9, 2014

Pembentangan Kerja Kursus Sejarah

Seminggu dua ini semua warga Pra-U sibuk menyelesaikan tugasan terakhir Kerja Kursus termasuklah SEJARAH. Saya menerima beberapa mesej daripada para pelajar yang bertanya tentang PEMBENTANGAN KERJA KURSUS SEJARAH.

Rasanya saya sudah huraikan dengan terperinci DI SINI berkaitan pembentangan Sejarah. Ramai yang bertanya tentang jumlah slaid dan perkara yang patut dimasukkan dalam pembentangan. Jangan risau tentang jumlah slaid sekiranya anda menggunakan powerpoint. Tidak ada sebarang ketetapan tentang jumlah slaid asalkan tidak berlebihan memandangkan masa adalah terhad. Terpulang kepada anda untuk menetapkannya berdasarkan isi pembentangan anda.

Biasanya saya meminta pelajar saya untuk menyediakan 8-12 slaid sahaja.
SLAID 1; Tajuk
SLAID 2: Objektif kajian
SLAID 3: Permasalahan Kajian
SLAID 4: Kepentingan kajian
SLAID 5: Kaedah Kajian
SLAID 6-10: Hasil kajian
SLAID 11: Penutup / Kesimpulan

*Terpulang kepada guru anda masing-masing, mungkin guru anda ada cara yang sedikit berbeza. Apapun ALL THE BEST....

Apr 6, 2014

Kejayaan Nabi Muhammad di Madinah

Huraikan kejayaan-kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. sepanjang tempoh baginda memerintah negara Islam Madinah.
Pengenalan
          Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. sebenarnya telah menyerlah ketika baginda berada di Makkah lagi. Peristiwa perebutan peletakan semula Hajar al-Aswad ke tempat asalnya oleh para pemimpin Makkah membuktikan kebijaksanaan baginda sebagai seorang pemimpin. Penghijrahan ke Madinah turut memperlihatkan kejayaan baginda meraih banyak kejayaan.
Isi
          Antara kejayaan baginda di Madinah ialah telah membina sebuah negara Islam pertama di dunia. Bagi melicinkan urusan pentadbiran negara, baginda menggubal Piagam Madinah yang menjadi lambang negara Islam yang berdaulat. Piagam ini ternyata amat membantu baginda dalam mentadbir negara dengan berkesan selain menyatupadukan masyarakat Madinah yang berbilang kaum.
          Sikap toleransi yang baginda pamerkan menyebabkan baginda senang memperoleh kerjasama daripada warga Madinah. Misalnya, penggubalan Piagam Madinah telah mengambil kira hak orang Islam dan bukan Islam yang diwakili kaum Yahudi. Dalam membuat keputusan, baginda akan mengambil kira pendapat para sahabat.
          Seterusnya baginda telah menghapuskan semangat assabiyah iaitu semangat kesukuan yang melampau dalam kalangan orang Arab. Selaras dengan agama Islam, baginda menggantikannya dengan semangat persaudaraan. Contohnya, baginda mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj atas dasar akidah.
          Dalam aspek ekonomi, baginda telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Segala amalan riba dan penindasan yang dilakukan para peniaga sebelum ini telah dihapuskan. Eksploitasi ekonomi oleh orang Yahudi telah dihapuskan. Baginda memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang adil.
          Baginda juga telah membentuk angkatan tentera Islam yang kuat walaupun bilangannya kecil tetapi mampu mengalahkan musuh yang dua kali ganda lebih besar jumlahnya. Baginda bertanggungjawab meniup semangat jihad bagi mempertahan kesucian agama Islam, negara dan maruah diri.
Penutup
          Jelaslah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telab melakar banyak kejayaan sepanjang mentadbir Madinah. Kejayaan ini membuktikan baginda seorang pemimpin yang berkebolehan.   

            

Sumbangan Salehuddin al-Ayyubi

Bincangkan sumbangan Salehuddin al-Ayyubi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.
 
Pengenalan
          Salehuddin al-Ayyubi atau nama penuhnya Salahuddin Yusof bin Najmuddin Ayub berketurunan Kurdi dari kaum Quraisy suku Ruwaidhah. Di dunia Eropah, beliau digelar sebagai Saladin. Beliau merupakan seorang panglima tentera, pemimpin dan pentadbir negara yang berbakat tinggi dan masyhur semasa Perang Salib. Kejayaan terbesar ialah mengalahkan kerajaan tentera Salib serta mengambil semula Baitulmaqdis dan Palestin daripada penguasaan Kristian pada abad ke12M.
Isi
          Sumbangan Salehuddin al-Ayyubi boleh dilihat dari aspek sosial. Beliau memberi penekanan kepada pemulihan banteng kota Kaherah yang diawasi oleh al-Tawasyi iaitu seorang jurutera bangunan. Benteng ini dibina untuk mengawal negara daripada diceroboh musuh. Beliau juga mengarahkan pembinaan kubu Qal’ah al-Jabal bagi membendung saki-baki musuh yang masih ada di Kaherah.
          Selain itu, Salehuddin al-Ayyubi juga membangunkan Pasar al-Raudah dan al-Gizah. ‘Diwan Armada’ turut ditubuhkan untuk menyelia urusan pembinaan kapal-kapal perang dan armada perang yang besar. Beliau turut mengubah sebuah dewan dalam istana lama untuk dijadikan sebagai hospital. Sebuah bangunan gedung ubat-ubatan disediakan bagi mengagihkan ubat kepada pesakit. Hospital ini menyediakan sebuah ruangan khas untuk pesakit wanita dan pesakita mental.
          Sebagai seorang yang cintakan ilmu pengetahuan, beliau membina banyak sekolah dan menjemput golongan ulama dan cerdik pandai. Sistem pendidikan pra sekolah iaitu al-Katib diperkenalkan bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari al Quran, menghafal hadis serta meningkatkan kemahiran seni khat selain diajar asas ilmu matematik, syair, kata-kata hikmat serta beribadat.
          Dalam bidang politik, Salehuddin al-Ayyubi berjaya membebaskan kota Baitulmaqdis daripada cengkaman golongan Kristian. Beliau memastikan kesucian kota Baitulmaqdis dipelihara dengan menandatangani perjanjian bersama orang Kristian. Beliau mengamalkan dasar toleransi dengan penganut Kristian dengan membenarkan mereka mengunjungi kota Baitulmaqdis untuk beribadat dan berziarah.
          Dalam bidang ekonomi, Salehuddin al-Ayyubi telah meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pembayaran jizyah, fidyah dan harta rampasan perang. Selain itu, beliau telah menghapuskan cukai-cukai yang membebankan. Sektor pertanian dan perdagangan pula dimajukan.
Penutup
          Sumbangan Salehuddin al-Ayubi dalam perkembangan dan kesucian agama Islam amat besar khasnya kejayaan mengembalikan kota suci Baitulmaqdis. Beliau turut berusaha memulihkan imej umat Islam.