Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

Selamat Datai ngagai Blog Semekar Cintaku

Selamat Datai ngagai Blog Semekar Cintaku

Apr 9, 2014

Pembentangan Kerja Kursus Sejarah

Seminggu dua ini semua warga Pra-U sibuk menyelesaikan tugasan terakhir Kerja Kursus termasuklah SEJARAH. Saya menerima beberapa mesej daripada para pelajar yang bertanya tentang PEMBENTANGAN KERJA KURSUS SEJARAH.

Rasanya saya sudah huraikan dengan terperinci DI SINI berkaitan pembentangan Sejarah. Ramai yang bertanya tentang jumlah slaid dan perkara yang patut dimasukkan dalam pembentangan. Jangan risau tentang jumlah slaid sekiranya anda menggunakan powerpoint. Tidak ada sebarang ketetapan tentang jumlah slaid asalkan tidak berlebihan memandangkan masa adalah terhad. Terpulang kepada anda untuk menetapkannya berdasarkan isi pembentangan anda.

Biasanya saya meminta pelajar saya untuk menyediakan 8-12 slaid sahaja.
SLAID 1; Tajuk
SLAID 2: Objektif kajian
SLAID 3: Permasalahan Kajian
SLAID 4: Kepentingan kajian
SLAID 5: Kaedah Kajian
SLAID 6-10: Hasil kajian
SLAID 11: Penutup / Kesimpulan

*Terpulang kepada guru anda masing-masing, mungkin guru anda ada cara yang sedikit berbeza. Apapun ALL THE BEST....

Apr 6, 2014

Kejayaan Nabi Muhammad di Madinah

Huraikan kejayaan-kejayaan Nabi Muhammad s.a.w. sepanjang tempoh baginda memerintah negara Islam Madinah.
Pengenalan
          Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. sebenarnya telah menyerlah ketika baginda berada di Makkah lagi. Peristiwa perebutan peletakan semula Hajar al-Aswad ke tempat asalnya oleh para pemimpin Makkah membuktikan kebijaksanaan baginda sebagai seorang pemimpin. Penghijrahan ke Madinah turut memperlihatkan kejayaan baginda meraih banyak kejayaan.
Isi
          Antara kejayaan baginda di Madinah ialah telah membina sebuah negara Islam pertama di dunia. Bagi melicinkan urusan pentadbiran negara, baginda menggubal Piagam Madinah yang menjadi lambang negara Islam yang berdaulat. Piagam ini ternyata amat membantu baginda dalam mentadbir negara dengan berkesan selain menyatupadukan masyarakat Madinah yang berbilang kaum.
          Sikap toleransi yang baginda pamerkan menyebabkan baginda senang memperoleh kerjasama daripada warga Madinah. Misalnya, penggubalan Piagam Madinah telah mengambil kira hak orang Islam dan bukan Islam yang diwakili kaum Yahudi. Dalam membuat keputusan, baginda akan mengambil kira pendapat para sahabat.
          Seterusnya baginda telah menghapuskan semangat assabiyah iaitu semangat kesukuan yang melampau dalam kalangan orang Arab. Selaras dengan agama Islam, baginda menggantikannya dengan semangat persaudaraan. Contohnya, baginda mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj atas dasar akidah.
          Dalam aspek ekonomi, baginda telah memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Segala amalan riba dan penindasan yang dilakukan para peniaga sebelum ini telah dihapuskan. Eksploitasi ekonomi oleh orang Yahudi telah dihapuskan. Baginda memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang adil.
          Baginda juga telah membentuk angkatan tentera Islam yang kuat walaupun bilangannya kecil tetapi mampu mengalahkan musuh yang dua kali ganda lebih besar jumlahnya. Baginda bertanggungjawab meniup semangat jihad bagi mempertahan kesucian agama Islam, negara dan maruah diri.
Penutup
          Jelaslah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telab melakar banyak kejayaan sepanjang mentadbir Madinah. Kejayaan ini membuktikan baginda seorang pemimpin yang berkebolehan.   

            

Sumbangan Salehuddin al-Ayyubi

Bincangkan sumbangan Salehuddin al-Ayyubi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.
 
Pengenalan
          Salehuddin al-Ayyubi atau nama penuhnya Salahuddin Yusof bin Najmuddin Ayub berketurunan Kurdi dari kaum Quraisy suku Ruwaidhah. Di dunia Eropah, beliau digelar sebagai Saladin. Beliau merupakan seorang panglima tentera, pemimpin dan pentadbir negara yang berbakat tinggi dan masyhur semasa Perang Salib. Kejayaan terbesar ialah mengalahkan kerajaan tentera Salib serta mengambil semula Baitulmaqdis dan Palestin daripada penguasaan Kristian pada abad ke12M.
Isi
          Sumbangan Salehuddin al-Ayyubi boleh dilihat dari aspek sosial. Beliau memberi penekanan kepada pemulihan banteng kota Kaherah yang diawasi oleh al-Tawasyi iaitu seorang jurutera bangunan. Benteng ini dibina untuk mengawal negara daripada diceroboh musuh. Beliau juga mengarahkan pembinaan kubu Qal’ah al-Jabal bagi membendung saki-baki musuh yang masih ada di Kaherah.
          Selain itu, Salehuddin al-Ayyubi juga membangunkan Pasar al-Raudah dan al-Gizah. ‘Diwan Armada’ turut ditubuhkan untuk menyelia urusan pembinaan kapal-kapal perang dan armada perang yang besar. Beliau turut mengubah sebuah dewan dalam istana lama untuk dijadikan sebagai hospital. Sebuah bangunan gedung ubat-ubatan disediakan bagi mengagihkan ubat kepada pesakit. Hospital ini menyediakan sebuah ruangan khas untuk pesakit wanita dan pesakita mental.
          Sebagai seorang yang cintakan ilmu pengetahuan, beliau membina banyak sekolah dan menjemput golongan ulama dan cerdik pandai. Sistem pendidikan pra sekolah iaitu al-Katib diperkenalkan bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari al Quran, menghafal hadis serta meningkatkan kemahiran seni khat selain diajar asas ilmu matematik, syair, kata-kata hikmat serta beribadat.
          Dalam bidang politik, Salehuddin al-Ayyubi berjaya membebaskan kota Baitulmaqdis daripada cengkaman golongan Kristian. Beliau memastikan kesucian kota Baitulmaqdis dipelihara dengan menandatangani perjanjian bersama orang Kristian. Beliau mengamalkan dasar toleransi dengan penganut Kristian dengan membenarkan mereka mengunjungi kota Baitulmaqdis untuk beribadat dan berziarah.
          Dalam bidang ekonomi, Salehuddin al-Ayyubi telah meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pembayaran jizyah, fidyah dan harta rampasan perang. Selain itu, beliau telah menghapuskan cukai-cukai yang membebankan. Sektor pertanian dan perdagangan pula dimajukan.
Penutup
          Sumbangan Salehuddin al-Ayubi dalam perkembangan dan kesucian agama Islam amat besar khasnya kejayaan mengembalikan kota suci Baitulmaqdis. Beliau turut berusaha memulihkan imej umat Islam.