Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

Aug 5, 2012

Tokoh Zaman Pencerahan

Pengenalan
Semasa berlangsungnya Zaman Pencerahan @ Zaman Enloghtenment, lahir banyak tokoh pemikir atau falsafah yang terkenal. Gerakan intelektual ini menyaksikan munculnya tokoh terkenal seperti Adam Smith, Charles Louis Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Tokoh-tokoh ini berjaya menyebarkan pemikiran yang menekankan rasional dan menyingkirkan fahaman lama @ kolot.

Sumbangan Tokoh Zaman PencerahanKesimpulan
Gerakan intelektual ataupun keilmuan menjadi penanda berlangsungnya Zaman Pencerahan di Eropah. Pelbagai bidang ilmu seperti sains, matematik, metafizik, seni dan ekonomi telah berkembang. Pada masa yang sama, muncul tokoh pemikir ataupun ahli falsafah yang mengutarakan pendapat atau teori baru berkaitan bidang masing2. Idea tokoh pemikir ini banyak mempengaruhi bidang politik, ekonomi dan sosial pada hari ini.

2 comments:

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]