Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

Jun 27, 2012

Sistem Maharaja di China

Pengenalan
Institusi merujuk kepada pola yg tertubuh untuk memenuhi pelbagai keperluan manusia sekaligus mengatur perlakuan manusia. Institusi berperanan;
i. Menegakkan keamanan
ii. Menegakkan undang2
iii. Mewujudkan perdamaian
Pemerintahan bermaksud badan yg dianggotai oleh sebilangan individu yg dilantik / dipilih mengikut prosedur undang2 bagi menjawat jawatan tertentu bagi mentadbir atau mengurus sesebuah negara.
Pentadbiran pula merujuk kepada sistem yg melaksanakan dasar atau arahan ketua pemerintah untuk membangunkan negara [politik, ekonomi dan sosial] dengan bantuan pembesar dan menteri2.

Sistem Raja & Maharaja China
Konsep Beraja di China
i.      Raja & Maharaja  menduduki status tertinggi dalam hierarki sosial. Raja /
maharaja mempunyai kuasa penentu dan pemutus.

ii.     Raja & Maharaja merupakan perlambangan kedudukan kerajaan. Jika
Raja / Maharaja bijak, berkebolehan dan berdaulat tinggi, kerajaannya cemerlang dan
rakyatnya aman makmur. Sebaliknya,kerajaan tidak akan kekal lama manakala rakyat
susah dan miskin.

Walau bagamanapun, berlaku perubahan mendadak dalam sistem Raja dan Maharaja
di China pada abad ke-19 akibat kedatangan kuasa Eropah.

Kedudukan & Peranan Raja / Maharaja.
Kedudukan maharaja China dilegistimasikan berdasarkan konsep mandat dari syurga. Menurut konsep ini, maharaja dianggap sebagai wakil dari syurga ataupun “anak syurga”. Maharaja;
i.                   Diberi kuasa spiritual yg tidak terhingga [individu paling berkuasa].
ii.                  Menduduki hierarki teratas.
iii.                 Akan menjamin kemakmuran dan keamanan rakyat.
iv.                 Mendapat penghormatan tertinggi drp masyarakat China.

Berdasarkan konsep mandat dari syurga, maharaja atau raja dianggap gagal mendapat mandat dari syurga dan perlu diganti jika berlaku malapetaka seperti banjir, kemarau dan kebuluran. Pemerintah yang baik menjamin kerajaan yang aman dan makmur.

Maharaja turut mengamalkan ajaran Confucianisme yang menekankan prinsip;
i.         Setiap pihak mempunyai tanggungjawab terhadap pihak lain bagi mewujudkan masyarakat harmoni.
ii.        Mengutamakan kesetiaan sebagai puncak kebahagiaan.

Sistem pemerintahan China ibarat “Autokrasi yg diletakkan di atas demokrasi”. Hal ini dapat dilihat dalam raha berikut;

Sistem Pentadbiran China2 iaitu;

1. Pentadbiran Pusat
Pentadbiran pusat di China terbahagi kepada 3 unit iaitu;
Pegawai yg setia diberi anugerah / yang ingkar dihukum.


2. Pentadbiran Wilayah
    1. Zaman Dinasti Ming
    Semasa era Dinasti Ming, empayar China dibahagikan kepada 15 wilayah. Seorang pesuruhjaya dilantik mengetuai setiap wilayah.
        2. Zaman Dinasti Ching
    Semasa pemerintahan Dinasti Ching, terdapat 18 wilayah di China. Seorang gabenor dilantik mengetuai setiap wilayah.

Peranan Maharaja
  1. Bidang Ketenteraan
Raja berperanan sebagai ketua tentera.
Di awal pemerintah Dinasti Ming, maharaja berusaha menyatukan semua empayar
China. Usaha pemerintah Dinasti Ming membolehkan mereka berjaya menguasai
sebahagian besar Manchuria dan menaungi Korea dan Ryukyu
Semasa pemerintahan Dinasti Ching, Maharaja Chien Lung muncul sebagai maharaja
ketenteraan [meluaskan empayar China].

  1. Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, tanah sebagai hak maharaja.
Tanah merupakan  satu kurniaan / anguerah maharaja kepada pembesar dan tuan
tanah. Tanah menjadi lambang status sosial dalam masyarakat China. Rakyat bercucuk
tanam di atas tanah yg dimiliki oleh pembesar atau tuan tanah.
Peningkatan hasil pertanian turut menyumbang kepada pendapatan pembesar atau tuan
tanah. Hal ini membolehkan maharaja mengumpul pendapatan melalui kutipan cukai.

  1. Urusan Luar Negara
Pada era pemerintahan Dinasti Ming, maharaja2nya mengamalkan Dasar Buka Pintu.
Dasar ini memberi kesan kepada China iaitu;
i.                     Perdagangan berkembang
ii.                   Penyerapan ilmu & teknologi barat
iii.                  Penyebaran agama Kristian
Walau bagaimanapun, semasa pemerintahan maharaja Dinasti Ching, berlaku
perubahan dasar luar China. Dinasti Ching mengamalkan Dasar Tutup Pintu
[pemencilan / isolasi/ pengasingan]. Hal ini berpunca daripada perasaan curiga
dengan kehadiran orang barat.

  1. Bidang Perundangan
Dalam bidang perundangan, Maharaja berkuasa mutlak menggubal undang2. Ciri-ciri
sistem perundangan China ialah;
i.         Hukuman secara kolektif
ii.        Seseorang dianggap bersalah sehingga berjaya membuktikan dia tidak bersalah [Barat: hukuman bersifat individu].


Kesimpulan
Sistem beraja yang diamalkan oleh China memperlihatkan China memiliki sistem
pentadbiran yang teratur. Setiap dinasti yang memerintah China membawa dasar
yang berbeza dan dasar ini memberi kesan kepada kestabilan dan kemakmuran
negara China.

1 comment:

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]