Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

Jun 17, 2012

Masyarakat Agraria• Definisi:
Masyarakat berasaskan pertanian, penternakan dan pengumpulan hasil hutan/sungai.

• Petempatan:
Sekitar kawasan subur seperti lembah sungai, kawasan berbukit dan kawasan besaliran baik.

• Negara China dan Belanda mengamalkan dasar ekonomi mekantilisme iaitu kerajaan campur tangan dalam perkembangan ekonomi [dengan unsur berlainan]

Negara           Unsur                  Huraian
1. Belanda      i. Paternalisme      Kerajaan memainkan peranan.
                      ii. Imperialisme     Memerlukan tanah jajahan

2. China         i. Paternalisme      Kerajaan memainkan peranan.
                      ii. Nasionalisme     Kendiri

No comments:

Post a Comment

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]