Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

May 18, 2012

Tugasan Semester 1

Salam sejahtera,
Berikut ialah pengagihan tugasan untuk kertas Sejarah. Semua pelajar Pra-U Sem1 SeMeKaR
diminta untuk mencari maklumat lanjut berkaitan tugas yang sudah diagihkan.
Mohon jangan ada yang gagal!

TAJUK
TINDAKAN
TEMA 1: MASYARAKAT [9 Waktu]
(a)          Menjelaskan definisi dan ciri dan susun lapis masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17, dan  membandingkan ciri-ciri feudalisme di England dan Jepun.

 1. Garreth Jimbun (6BE/S)
 2. Mohd. Akmal Hidayat (6BG/S)
(b)          Menghuraikan definisi dan ciri masyarakat agraria di Belanda dan China  pada abad ke-16 & ke-17.

 1. Jessica Lumih (6BE/S)
 2. Nuai (6BG/S)
(c)           Menjelaskan definisi dan ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun dalam abad ke-16 & ke-17.

 1. Ngadan (6BE/S)
 2. Janang (6BG/S)
TEMA 2: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN [20 Waktu]
2.1          Institusi Pemerintahan
2.1.1       Institusi raja dan maharaja [4 Waktu]
2.1.2       Pembesar [4 Waktu]
Kedua-duanya merujuk kepada China dan Russia dalam abad ke-16 hingga ke-20.
(a)          Kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan dan juga,
(b)          Membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan.
        1. Jong Jieng (6BE/S)

        2.Norlie bt Ramlie (6BG/S)

 1. Chieng Ai Fang (6BE/S)
 2. Romario Rolland(6BG/S)
2.2          Negara Bangsa
2.2.1       Raja mutlak dan Raja Berperlembagaan [4 Waktu]
Rujukan khusus kepada England dan Perancis dalam abad ke-16 hingga ke-18.  Membincang dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan raja berperlembagaan.

 1. Razali bin Oben (6BE/S)
 2. Hillary Entipan (6BG/S)
2.2.2       Negara kesatuan dan negara persekutuan [4 Waktu]
Membincangkan sistem pemerintahan negara republik dan negara persekutuan berdasarkan penelitian ke atas Perancis dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 hingga ke-19.


 1. Jyenthia Jelani (6BE/S)
 2. Nancer ak Kancha (6BG/S)
2.2.3       Penyatuan negara bangsa [4 Waktu]
Menumpukan kepada proses penyatuan negara bangsa dengan merujuk kepada Itali dan Jerman dalam abad ke-19. Membincangkan proses penyatuan negara bangsa yang berlaku di dua buah negara itu. 


 1. Tuhin Jambai (6BE/S)
 2. Alexander Jabu (6BG/S)
3.1 Sistem ekonomi:
                3.1.1       Feudalisme dan kapitalisme. 
Merujuk kepada China dan Jepun abad  ke-16 dan Jerman dan Perancis abad ke-16 hingga ke-18                   
(a)    Menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah [4 Waktu]


 1. Sylvia Dayang ak Munan (6BE/S)
 2. Nur Hasmah bt Abdullah (6BG/S)
(b)    Menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat dalam abad ke-18 dan ke-19 [4 Waktu]

 1. Telmar Jirom (6BE/S)
 2. Khairul Alifah bt Bohari (6BG/S)
3.1.2       Perkembangan ekonomi
3.1.2.1  Perdagangan dan perniagaan,  dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 hingga ke-18 [4 Waktu]


 1. Pectty Kadom (6BE/S)
 2. Sharmyna Benjamin (6BG/S)
3.1.2.2    Pertanian, dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 hingga ke-18 [4 Waktu]


 1. Alicia Winnie Siah (6BE/S)
 2. Law Yong Kang (6BG/S)
3.1.2.3  Perindustrian, dengan tumpuan kepada perkembangan di Jerman dan Jepun dalam abad ke-19 hingga ke-20 [4 Waktu]


 1. Matinez Madin (6BE/S)
 2. Jelumie Lagan (6BG/S)

3.2          Intelektual.
3.2.1       Perkembangan ilmu: Merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis dalam abad ke-17 hingga ke-19. [3 Waktu]
 (a) membincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan kesan daripada Renaisans, Reformasi Protestan, Revolusi Sains, dan Gerakan Pencerahan.


 1. Linton Brooke (6BE/S)
 2. Mathew Banyah (6BE/S)
 3. Mohd. Fazrul b. Wahab (6BG/S)
 4. Umirah bt Ata (6BG/S)
3.2.2       Sumbangan tokoh. Menerusi penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis sepanjang abad ke-18 dan ke-19. [3 Waktu] 
(b) menilai idea dan sumbangan tokoh seperti:
(i)           Charles Louis Montesquie
(ii)          Adam Smith
(iii)         Jean Jacques Rousseau


 1. Jacquelyn Bunya (6BE/S)
 2. Zulhafiq b Mortada (6BG/S)
3.3          Kemajuan Pendidikan: Meneliti perkembangan di Perancis & Jerman dalam abad ke-18 & ke-19.
(c) menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden.
 1. Regina Roslin (6BE/S)
 2. Bathsheba Misha (6BG/S)
                TEMA 4: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA [44 Waktu]
4.1          Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat dan kesan penjajahan Barat. 
Rujukan khusus diberikan kepada perkembangan di India dan China dalam abad ke-19 dan ke-20. [6 Waktu]
(a)          Menganalisis respons masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat.


 1. Mok Hui Bing (6BE/S)
 2. Christina Kelinah (6BG/S)
(b)          Membincangkan transformasi sosial, ekonomi & kemunculan intelektual tempatan.


 1. Evelyn Nara ak Mensan (6BE/S)
 2. Diana Gerijah (6BG/S)
4.2  Konflik antarabangsa
Memahami punca konflik dalam politik antarabangsa.
4.2.1       Perang Dunia Pertama, 1914-1918
Membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia Pertama, dengan rujukan khusus kepada perkembangan         di Jerman dan Rusia. [6 Waktu]


 1. Catherine Guang (6BE/S)
 2. Karen Lasmi (6BG/S)
4.2.2       Perang Dunia Kedua, 1941-1945
Menganalisis sebab dan kesan Perang Dunia Kedua, dengan meneliti perkembangan di Jepun dan Amerika Syarikat. [6 Waktu]


 1. Ngadan Gapor (6BE/S)
 2. Feliderwin Jhellyan (6BG/S)
4.2.3       Perang Dingin, 1945-1955
Menganalisis sebab dan kesan Perang Dingin, yang melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat. [6 Waktu]


 1. Garreth Jimbun (6BE/S)
 2. Lieztina Yenn ak Satu (6BG/S)
                4.3  Dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan
Mempelajari perkembangan di China dan India pada abad ke-20.
(a)                Menerangkan langkah-langkah mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi oleh orang tempatan. [6 Waktu]


 1. Linton Brooke (6BE/S)
 2. Tusan Brandah (6BG/S)
4.4                            Perhubungan luar
Membincangkan hubungan antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua.  
(a)    Membincangkan kerjasama antara negara dalam organisasi antarabangsa selepas perang tersebut.
(i)           Kerjasama Soviet Union dan Amerika Syarikat dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu [6 Waktu]

 1. Razali bin Oben (6BE/S)
 2. Renny Elda ak Bonigers (6BG/S)
(ii)          Kerjasama United Kingdom dan India dalam Komanwel (Commonwealth of Nations) [4 Waktu]

 1. Jyenthia Jelani (6BE/S)
 2. Nur Aliff Aidil (6BG/)
(iii)         Kerjasama Amerika Syarikat dan United Kingdom dalam North Atlantic                 Treaty Organisation (NATO) [4 Waktu]


 1. Patric Guyu (6BG/S)
 2. Alicia Winnie Siah (6BE/S)

No comments:

Post a Comment

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]