Kerabat Semekar Cintaku "Warga Berilmu"

May 20, 2013

Foto Minggu Orientasi 2013

Program Minggu Orientasi Pelajar T6Bawah 2013 [8 - 16 Mei]

Selain mendedahkan warga baru Pra-U SEMEKAR dengan sistem pembelajaran di peringkat Pra-U, program ini juga bertujuan menyemai sikap kepimpinan, kerjasama, ketahanan mental dan fizikal serta semangat setia kawan. MERIAH....

Pendaftaran & TaklimatXplorace

Sukan Beraneka Ragam
Bola Lumpur

No comments:

Post a Comment

Jumlah Kunjungan Sahabat [Sejak 19 Mei 2012]